Admitere

Crearea unui nou cont

În această pagină veţi completa datele necesare creării unui cont pe acest site.

Completaţi codul numeric persoanal şi o parolă. Reţineţi aceste date! Le veţi folosi ulterior, când veţi dori sa modificaţi datele introduse în formularul electronic.

Alegeţi nivelul de studii pentru care candidaţi

După ce aţi completat aceste date apăsaţi butonul Preluare

CNP
Parola
Nivel Licenţă
Master